Contact us

Contact us

Contact: Niu Mingdong
Tel: 17317817655
Fax: 021-33738016
mailbox: yingbozi@188.com
Address: Building 10, No. 100, Dongwei Road, Songjiang District, Shanghai